Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

judithx3
4513 1256
Reposted fromshar17666 shar17666 viaonelastback onelastback

April 21 2015

5465 d3a8

lady-feral:

a;lskdjfa;lksdjfasdf

April 07 2015

judithx3
0850 5a7f 500
:(
Reposted fromapocalipsecorps apocalipsecorps
judithx3
1726 883e
Reposted fromdebsy91 debsy91

April 06 2015

judithx3
0108 59a3
Reposted fromadkagar adkagar

April 05 2015

judithx3
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to rzeczy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, które wrogowie chcieliby ci skraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje nie wyjawiona nie z powodu braku słuchacza, lecz braku zrozumienia.
— S. King
Reposted fromkarna karna
judithx3
judithx3
7982 b0b3
Reposted fromliliowadusza liliowadusza

April 03 2015

7125 38fd
Reposted fromAbbyArsonist AbbyArsonist

April 02 2015

judithx3
8845 924e 500
Reposted fromnitkiwdopelniaczu nitkiwdopelniaczu
judithx3
3993 1ef1
Reposted fromatina atina

April 01 2015

judithx3
Reposted fromworst-case worst-case
judithx3
4677 4949 500
Reposted fromwalhell walhell
judithx3
Reposted fromzgr zgr
judithx3
9028 9a6c
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde

March 29 2015

March 28 2015

judithx3
6113 1c28 500
Reposted fromYuei Yuei

March 22 2015

judithx3
2688 9456
Reposted frompea-pea pea-pea
judithx3
4731 8032
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

March 17 2015

judithx3
2046 fcbe 500
Reposted fromswinka swinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl